Με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στο πλαίσιο της ΕΥ PANACEA, αναπτύσσεται ένα δίκτυο παρακολούθησης των σωματιδιακών συγκεντρώσεων PM2.5 με τοποθέτηση μετρητών καταγραφής στα μεγάλα ελληνικά αστικά κέντρα.

Οι μετρητές τοποθετούνται σε θέσεις αστικού και περιαστικού υποβάθρου, προκειμένου να παρέχουν αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για την ατμοσφαιρική έκθεση του πληθυσμού σε ακτίνα αρκετών km2. Οι χρησιμοποιούμενοι αισθητήρες δεν καταγράφουν τα επίπεδα ερημικής σκόνης, καθόσον ‘βλέπουν’ μόνο τα μικρά σωματίδια.

Τα δεδομένα της καταγραφής ανανεώνονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Για την ερμηνεία των επιπέδων, που παρέχονται σε όρους συγκέντρωσης κατά μάζα, χρησιμοποιείται η ακόλουθη χρωματική κλίμακα – δείκτης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Επισημάνσεις

* Για την μέτρηση των συγκεντρώσεων PM2.5 χρησιμοποιούνται αισθητήρες οπτικής καταγραφής αριθμού σωματιδίων. Οι μετρητές βαθμονομούνται μέσω σύγκρισης με όργανα αναφοράς. Παρ’ όλα αυτά, καθώς η χρησιμοποιούμενη οπτική μέθοδος μέτρησης δεν είναι πρότυπη, οι συγκεντρώσεις που παρέχει δεν είναι απ’ ευθείας συγκρίσιμες με τις προβλεπόμενες οριακές τιμές από τα πρότυπα ποιότητας ατμόσφαιρας.

** Λόγω της χρησιμοποιούμενης μεθόδου μέτρησης των λεπτών σωματιδίων, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταφοράς σκόνης (αδρά σωματίδια) οι αναφερόμενες συγκεντρώσεις ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές συνθήκες.

*** Άρθρα σχετικά με τη βαθμονόμηση των μετρήσεων: Kosmopoulos et al. (2020), Stavroulas et al. (2020).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν.

Δεν είναι αναγνώσιμο; Αλλαγή κειμένου. captcha txt

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο