0

Αναφορά δράσεων και ευρημάτων της Ερευνητικής Υποδομής PANACEA σχετικά με την πανδημία COVID-19

Με το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης COVID19 η υποδομή ΠΑΝΑΚΕΙΑ ενεργοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της και τον διαθέσιμο εξοπλισμό της, ώστε να προβεί σε μια σειρά [...]

0

Προβολή της ερευνητικής υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” – ΕΠΑνΕΚ

Η ερευνητική υποδομή ΠΑΝΑΚΕΙΑ προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ στην ενότητα επιτυχημένα παραδείγματα έργων, στην ενότητα έργων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας και [...]

0

Ενημερωτικά Σημειώματα IEΠΒΑ σχετικά με τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στην Μεταμόρφωση – Αύγουστος 2020

Ενημέρωση του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής [...]